Canbus Hyundai

  • Santa Fe 2013-2016 B Simple soft
  • Santa Fe 2013-2016 C Simple soft
  • Tucson 2 / IX35 2009-2015 B Simple soft
  • Tucson 2 / IX35 2009-2015 C Simple soft
  • Tucson 3 B Hiworld
  • Tucson 3 C Simple soft
  • Sonata 9
  • Elantra VI (AD)